ДАУЛЕТНИЯЗ ТҰРСЫН БЕДЕЛОВНА

DauletniazДАУЛЕТНИЯЗ ТҰРСЫН БЕДЕЛОВНА
Преподаватель
1972 году окончила Туркменский государствнный университет им.А.М.Горького по специальности «Английский язык». С 2004 года работает в колледже иностраных языков в г.Актау преподавателем английского языка.
Оқытушы
1972 жылы А.М.Горкий атындағы Түркменистандық мемлекеттік университетін «Ағылшын тілі» мамандығы бойынша бітірген. 2004 жылдан бастап колледжде жұмыс жасайды.