ЖАНҒОЖАЕВА ЭЛЬВИРА ТЕМИРХАНОВНА

ZhangozhaevaЖАНҒОЖАЕВА ЭЛЬВИРА ТЕМИРХАНОВНА
Преподаватель
2009 году окончила Казахский государственный университет им.Аль-Фараби, по специальности «Туризм». С 2009 года начала работать в колледже преподавателем по специальностям «Туризм» и «Организация обслуживания гостиничных хозяйств».
Оқытушы
2009 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті «Туризм» мамандығы бойынша бітірген. Осы жылдың қыркүйек айынан бастап «Туризм» және «Қонақ үй шаруашылығында қызмет көрсетуді ұйымдастыру» мамандықтарында оқитын оқушыларға арнайы пәндерден дәріс береді.